องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

1 พฤศจิกายน ของทุกปี “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด”

                     สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 62 ก. ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา ดังนั้นจึงถือวันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น "วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด "องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีจังหวัดละหนึ่งแห่ง (ยกเว้นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด” โดยนายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณด้านสำนักงาน และประกอบพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร อบจ.สุพรรณบุรี จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ “ต้นมั่งมี” ตามโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าสำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,362,127