องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

นายกบุญชู จันทร์สุวรรณ กล่าวให้โอวาทและพบปะพูดคุยพร้อมมอบเสื้อให้แก่ ผู้รับการฝึกทักษะเพื่อเตรียมเข้าทำงาน

                         วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยจ่าเอกรณชัย  มณีอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. และนางยุภา  อรัญญไพโรจน์หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม พบปะพูดคุย และมอบเสื้อให้กับเข้าผู้รับการฝึกทักษะซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจำนวน 21 คน เพื่อนำไปใช้ในการฝึกทักษะอาชีพ โดยมีนายสมศักดิ์  สุขวัฑฒโก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และผู้เข้ารับการฝึกทักษะ เป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,252,085