องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชินวัตร เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคน ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

                  วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี  Assoc. Prof. Zhou Fei (รองศาสตราจารย์ โจว เฟย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยชินวัตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลใย พิศชาติ รองอธิการบดีและคณะบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร ร่วมลงนามความร่วมมือการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และ มหาวิทยาลัยชินวัตร ในการบูรณาการความร่วมมือการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนในระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภารกิจบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการดูแลสุขภาพองค์กรวม เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพียงพอต่อการปฏิบัติงานใน รพ.สต. และ สอน.

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,252,232