องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2567

                   วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสมคิด  ปทุมสูติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายเธียรินทน์  ปัทมนิรันดร์กุล ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี  นางมาริสา  วัยธนวัฒน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาคเอกชน ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ และเลขานุการคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอทั้ง 10 อำเภอ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 อำเภอ นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,252,202