องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

                         วันที่ 9 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนหวัดสุพรรณบุรี จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยฝ่ายนิติบัญญัตินำโดยนางสุนิสา สินไพบูลย์ผล ประธานสภาอบจ.สุพรรณบุรีซึ่งได้รับเลือกเป็นประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี คนใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง พร้อมด้วยรองประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี และสมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารนำโดยนายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี นายสุวัฒน์  จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี (1) นายสมคิด  ปทุมสูติ รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี (2) พร้อมคณะผู้บริหาร ฝ่ายข้าราชการนำโดยนายเธียรินทร์  ปัทมนิรันดร์กุล ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี ชั้น 3

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,252,104