องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รับการประตรวจประเมินเชิงลึกเพื่อประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

                             วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายสมโภช  ทองสุก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย ต้อนรับคณะผู้ประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี นำโดย ท่านอาจารย์ กัญญารัตน์  สุโกพันธ์ และทีมนักวิจัย ในการลงตรวจประเมินเชิงลึกเพื่อประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ผ่านการประเมินขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว คณะนักวิจัยและผู้ประเมินภาคสนามจึงลงตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่และสัมภาษณ์พูดคุย สนทนากลุ่มกับภาคีเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงต่อไป

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,580,346