องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..พิธีมอบรางวัล กิจกรรมประกวดตั้งชื่อปลาฉลาม โครงการรักเฮงเฮงรับตรุษจีน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช

                 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ  นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้นางพจมาลย์  ปริ่มปาน รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในกิจกรรมประกวดตั้งชื่อปลาฉลาม ภายใต้แนวคิดการแสดงความรักต่อปลาฉลามในหัวข้อ “สื่อเอกลักษณ์ รักฉลามเมืองสุพรรณฯ” โครงการรักเฮงเฮงรับตรุษจีน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561     ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                        ประเภทที่ 1 ปลาฉลามเลม่อน มี 3 รางวัล ประกอบด้วย
                        - รางวัลชนะเลิศ  ปลาฉลามเลม่อน เพศผู้ ชื่อที่ชนะเลิศ ได้แก่ ป๋าเหน่อ
                          ผู้ตั้งชื่อ คือ นางกนกพร  จงอาสาชาติ         
                        - รางวัลชนะเลิศ ปลาฉลามเลม่อน เพศเมีย จำนวน 2 รางวัล
                          ชื่อที่ชนะเลิศ ได้แก่ รวงข้าว ผู้ตั้งชื่อ คือ นางสาวพิมพ์พิชชา  มูลพันธ์
                          ชื่อที่ชนะเลิศ ได้แก่ แม่สาลี่ ผู้ตั้งชื่อ คือ  นางฐาปณีย์  วาดี
                        ประเภทที่ 2 มี 3 รางวัล ประกอบด้วย
                        - รางวัลชนะเลิศ  ปลาฉลามสายพันธุ์เสือทราย เพศผู้ จำนวน 3 รางวัล
                          ชื่อที่ชนะเลิศ ได้แก่ ขุนแผน ผู้ตั้งชื่อ คือ เด็กชายวุฒิชัย  เขียวเกิด
                          ชื่อที่ชนะเลิศ ได้แก่ น้องมะเกลือ  ผู้ตั้งชื่อ คือ นางสาวปิรลภัส  ชวีวัฒน์
                          ชื่อที่ชนะเลิศ ได้แก่ เสือผ้าย  ผู้ตั้งชื่อ คือ นางสาวกุลินนาฎ  ทวีสุข
                        ประเภทที่ 3 มี 1 รางวัล ประกอบด้วย
                        - รางวัลชนะเลิศ  ปลาฉลามสายพันธุ์ขี้เซาหรือฉลามพยาบาล จำนวน 1 รางวัล
                          ชื่อที่ชนะเลิศ ได้แก่ เซาลี่  ผู้ตั้งชื่อ คือ  นางสาวพรประภา  เอี้ยงชอุ่ม
                        ประเภทที่ 4 มี 1 รางวัล ประกอบด้วย
                        - รางวัลชนะเลิศ  ปลาฉลามสายพันธุ์เสือดาว จำนวน 1 รางวัล
                        ชื่อที่ชนะเลิศ ได้แก่ ไอหม๋า  ผู้ตั้งชื่อ คือ  นายศุภกฤต  สุวรรณ
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,667,098