องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ...โครงการส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี : เปิดโลกวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตน์ อำเภอสามชุก

                  นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ  นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายเมธี สรรพคุณานนท์        สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน     จังหวัดสุพรรณบุรี : เปิดโลกวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จ       พระวันรัตน์  อำเภอสามชุก
                   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพผ่านการฝึกฝนเรียนรู้ โดยใช้วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเสริมพลังให้ประเทศไทยพัฒนาต่อไปได้อย่างมั่นคง
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,656,849