องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..เยี่ยมบ้านและมอบของขวัญวันปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ100 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอสามชุก อำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอศรีประจันต์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561

                           นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ  นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางยุภา  อรัญญไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม และข้าราชการของ อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมเยี่ยมบ้านและมอบของขวัญวันปีใหม่        ให้กับผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่ตำบลทัพหลวง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ,ตำบลหนองผักนาก ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก , ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ และตำบลปลายนา  อำเภอศรีประจันต์       เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,667,079