องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..โครงการตามรอยพระยุคลบาท “เศรษฐกิจพอเพียง” รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง

                   นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายพงษ์เกียรติ อุดมอานุภาพสุขสมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามรอยพระยุคลบาท "เศรษกิจพอเพียง" รุ่นที่ 2 โดยมี ข้าราชการ พนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี,คณะครูโรงเรียนสองพี่น้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ เมื่อวันที่  13 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
                   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 9 ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้น้อมนำแนวทางการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ในโรงเรียน และนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,656,837