องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕61 ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ บริเวณลานด้านหน้า ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดสุพรรณบุรี

          นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2561 โดยมี นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี,นายสุวัฒน์  จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี, นายกอบชัย พลเสน ประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี,สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี,นายคณิต คงเปีย ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,นายกเทศมนตรีทุกแห่ง,นายก อบต.ทุกแห่ง,หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการของ อบจ.สุพรรณบุรี และข้าราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ฯ โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจำหน่ายสินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน 10 อำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561 ณ บริเวณลานด้านหน้า ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,667,091