องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
ศิลปะ

ภาพ..โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เล่าขานตำนานอำเภอ ประจำปี 2561 “เพาะเมล็ดพันธุ์ภูมิปัญญา อดีตที่เล่าขาน เป็นตำนานสู่ปัจจุบัน มาด้วยกัน ไปด้วยกัน เลือดสุพรรณเอ๋ย” อำเภอหนองหญ้าไซ ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 ณ แหล่งโบราณคดีบ้านหนองราช

                       นายรณยุทธ์  พรหมายน  นายอำเภอหนองหญ้าไซ เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เล่าขานตำนานอำเภอ ประจำปี 2561  “เพาะเมล็ดพันธุ์ภูมิปัญญา อดีตที่เล่าขาน เป็นตำนานสู่ปัจจุบัน มาด้วยกัน ไปด้วยกัน เลือดสุพรรณเอ๋ย” อำเภอหนองหญ้าไซ โดยมี นายสุธี  โค้วอุดมประเสริฐ รองประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี,นายกฤตยศ  เกษมสุข รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,ข้าราชการ,พนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี,ครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ แหล่งโบราณคดีบ้านหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ 
                   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการฯ ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของชุมชนในแต่ละอำเภอ สู่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเพื่อขยายผลในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 10 อำเภอ สร้างเครือข่ายสายใยวัฒนธรรม ส่งเสริมให้สังคมสร้างและขยายเครือข่ายการเรียนรู้ ศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีในท้องถิ่นตนเองหรือท้องถิ่นอื่น อย่างบูรณาการ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,418,927