องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
 
ศิลปะ

ภาพ..โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เล่าขานตำนานอำเภอ ประจำปี 2561 “เพาะเมล็ดพันธุ์ภูมิปัญญา อดีตที่เล่าขาน เป็นตำนานสู่ปัจจุบัน มาด้วยกัน ไปด้วยกัน เลือดสุพรรณเอ๋ย” อำเภอหนองหญ้าไซ ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 ณ แหล่งโบราณคดีบ้านหนองราช

                       นายรณยุทธ์  พรหมายน  นายอำเภอหนองหญ้าไซ เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เล่าขานตำนานอำเภอ ประจำปี 2561  “เพาะเมล็ดพันธุ์ภูมิปัญญา อดีตที่เล่าขาน เป็นตำนานสู่ปัจจุบัน มาด้วยกัน ไปด้วยกัน เลือดสุพรรณเอ๋ย” อำเภอหนองหญ้าไซ โดยมี นายสุธี  โค้วอุดมประเสริฐ รองประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี,นายกฤตยศ  เกษมสุข รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,ข้าราชการ,พนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี,ครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ แหล่งโบราณคดีบ้านหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ 
                   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการฯ ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของชุมชนในแต่ละอำเภอ สู่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเพื่อขยายผลในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 10 อำเภอ สร้างเครือข่ายสายใยวัฒนธรรม ส่งเสริมให้สังคมสร้างและขยายเครือข่ายการเรียนรู้ ศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีในท้องถิ่นตนเองหรือท้องถิ่นอื่น อย่างบูรณาการ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,100,687