องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
ศิลปะ

ภาพ..โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวัดเขาดีสลัก ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ วัดเขาดีสลัก อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

                นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสมคิด ปทุมสูติ รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ,ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดหัวเขาดีสลัก ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรม และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนโดยใช้ประเพณีวัฒนธรรมและวัดเป็นสื่อกลาง โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี   
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,418,925