องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
 
ศิลปะ

ภาพ..โครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชาติพันธุ์ จังหวัดสุพรรณบุรี รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ คุ้มขุนแผน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                  นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชาติพันธุ์ จังหวัดสุพรรณบุรี รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี ประจำปี 2562 โดยมี นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,ประธานที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ, บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ คุ้มขุนแผน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
                   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการขึ้นฯ เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม มีการจัดกิจกรรม ดังนี้
                   - พิธีบวงสรวงและทำบุญสืบชะตาต้นมะขามยักษ์
                   - การอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนพิธี และการจัดงานต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
                   - การแสดงศิลปะวัฒนะธรรมพื้นบ้าน และรำวงย้อนยุค
                   - พิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,100,701