องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
ศิลปะ

ภาพ..สัมมนาการจัดการวัฒนธรรมทางดนตรีสุพรรณบุรี สู่เส้นทางมรดกโลก ในโครงการ “ศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ" เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

                         นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการสัมมนา
การจัดการวัฒนธรรมทางดนตรีสุพรรณบุรี สู่เส้นทางมรดกโลก
ในโครงการ “ศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณ
รวมใจ" เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,418,717