องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
ศิลปะ

ภาพ..สัมมนาการจัดการวัฒนธรรมทางดนตรีสุพรรณบุรี สู่เส้นทางมรดกโลก ในโครงการ “ศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ" เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

                         นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการสัมมนา
การจัดการวัฒนธรรมทางดนตรีสุพรรณบุรี สู่เส้นทางมรดกโลก
ในโครงการ “ศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณ
รวมใจ" เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,112,259