องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
ศิลปะ

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณวัดพระรูป อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

           นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ  นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายกอบชัย  พลเสน ประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี ,นายภูษิต  รุ่งโรจน์ชัยพร สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี,รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,ข้าราชการและพนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ฯ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ บริเวณวัดพระรูป อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
          โดย อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ ชมรมมวยไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการ ฯ ขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ในการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ทางสังคม นการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก เกิดการเรียนรู้ในเรื่องคีตะมวยไทยและนาฎมวยไทย อย่างถูกต้องถูกวิธี เกิดความรัก ความหวงแหนศิลปะแม่ไม้มวยไทยและบำรุงสืบสานให้คงอยู่สืบไป ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,418,672