องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
อาชีพ

ภาพ..ประชุมการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง ในจังหวัดสุพรรณบุรี (เครือข่ายผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง ในจังหวัดสุพรรณบุรี (เครือข่ายผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปรึกษาหารือเรื่องการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง, กำหนดระยะเวลาการจัดโครงการฯ แต่ละเครือข่าย และ โครงการหลักที่จะนำเสนอร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีนายกฤตยศ เกษมสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบผู้สูงอายุ แต่ละอำเภอ และ เครือข่ายผู้สูงอายุแต่ละอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,361,854