องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
อาชีพ

ภาพ..พิธีเปิดโครงการเรียนรู้เกษตรกรรมตามรอยพ่อหลวงโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา อำเภอสองพี่น้อง

                  นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ ขจีรัตน์วัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรียนรู้เกษตรกรรมตามรอยพ่อหลวงโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา อำเภอสองพี่น้อง
                   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดำเนินการจัดโครงการขึ้นฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากแหล่งเรียนรู้จริงนอกห้องเรียนเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำความรู้มาบูรณาการกับการเรียน
ในห้องเรียนและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  17,793