องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
อาชีพ

ภาพ..พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 9 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                    นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พันเอกอภิรัตน์ นาคสิงห์ ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี, สมาชิกสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดสุพรรณบุรี, บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้สูงอายุ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 9 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ดำเนินการ
จัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ การบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน และทัศนศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,460,886