องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
อาชีพ

ภาพ..พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านยะมะรัชโช ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

          นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านยะมะรัชโช ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้พัฒนาและเพิ่มความรู้ประสบการณ์ในด้านอาชีพเสริมที่เหมาะสมกับวัย และการทำกิจกรรมร่วมกัน

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,302,463