องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
อาชีพ

ภาพ..พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามชุก

                  นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย ประจำปี 2562
โดยมี บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสามชุก

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวพระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในเขตอำเภอบางปลาม้า  ในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  631,843