องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างจัดสถานที่และจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมเครื่องเสียง และเวที โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห้งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,105,797