องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ถนนพัง
2018-09-12 - เวลา 14:11:16
เรียนนายกอบจ.สุพรรณบุรี ด้วยชาวบ้านหมู่ที่14 บ้านหนองพันยัง ตำบลบ่อสุพรรณ มีความเดือดร้อนเรื่องถนนภายในหมู่บ้านที่เป็นถนนลุกรัง โรยด้วยหินคลุกบางๆ ช่วงที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน จะทำให้ถนนพังเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้ถนนสัญจรไปมาสายนี้ และหมู่ที่14 บ้านหนองพันยัง "เป็นหมู่บ้านเดียวที่ไม่มีถนนลาดยางหรือคอนกรีตเลย" ขาดการดูแลจากอบต.บ่อสุพรรณ และผู้นำท้องที่ ดังนั้น กระผมจึงขอเป็นตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 14 บ้านหนองพันยัง นำเรื่องมาเสนอท่านนายกอบจ.สุพรรณบุรี ขอความอนุเคราะห์ท่านในการจัดส่งนายช่างโยธาฯของอบจ.สุพรรณบุรี มาสำรวจตรวจสอบหมู่บ้านดังกล่าวด้วยครับและพิจารณาอนุมัติงบประมานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติก ด้วยครับ เรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาต่อไป
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,201,803