องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติมาเติมน้ำในบ่อที่ขุดไว้ทำให้ขาดน้ำที่จะใช้ในการเกษตรกรรม
2019-12-18 - เวลา 15:25:45
เนื่องด้วยในปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ใช้ในการทำเกษตรกรรม เลี้ยงปลา ปลูกต้นไม้ลดลงเป็นอย่างมากแนวโน้มจะทำให้ผลผลิตในการเลี้ยงปลาและต้นไม้ที่ปลูกไว้ได้รับความเสียหายอย่างแน่นอน เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดหาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเป็นแหล่งน้ำมาเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะในบริเวณพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติแต่อย่างใดเส้นทางน้ำเดิมที่เคยมีก็ถูกถมเป็นถนน สิ่งปลูกสร้างอื่นๆหมดแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,397,023