ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
26
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9580
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033620
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
จำนวนผู้เข้าชม : 440   
 
-รายงาานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
 
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพนายก อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมกับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของอำเภอศรีประจันต์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสามจุ่น อำเภอศรีประจันต์
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพนายก อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมกับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของอำเภอศรีประจันต์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสามจุ่น อำเภอศรีประจันต์
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพนายก อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมกับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของอำเภอศรีประจันต์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสามจุ่น อำเภอศรีประจันต์
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพนายก อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมกับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของอำเภอศรีประจันต์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสามจุ่น อำเภอศรีประจันต์
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมอวยพร   นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี   ๒๕60
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมอวยพร นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕60
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมอวยพร   นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี   ๒๕60
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมอวยพร นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕60
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพงานทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพล แฟลต อบจ. ๑ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ แฟลต อบจ. ๑ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพงานทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพล แฟลต อบจ. ๑ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ แฟลต อบจ. ๑ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพงานทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพล แฟลต อบจ. ๑ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ แฟลต อบจ. ๑ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพงานทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพล แฟลต อบจ. ๑ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ แฟลต อบจ. ๑ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพ อบจ.สุพรรณบุรี มอบรถจักรยานยนต์เพื่อเป็นของรางวัล        ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕60 และอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม ๒๕60 ณ ศาลารวมใจ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพ อบจ.สุพรรณบุรี มอบรถจักรยานยนต์เพื่อเป็นของรางวัล ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕60 และอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม ๒๕60 ณ ศาลารวมใจ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพ อบจ.สุพรรณบุรี มอบรถจักรยานยนต์เพื่อเป็นของรางวัล        ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕60 และอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม ๒๕60 ณ ศาลารวมใจ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพ อบจ.สุพรรณบุรี มอบรถจักรยานยนต์เพื่อเป็นของรางวัล ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕60 และอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม ๒๕60 ณ ศาลารวมใจ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนวัดดอนไร่ อำเภอสามชุก
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนวัดดอนไร่ อำเภอสามชุก
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนวัดดอนไร่ อำเภอสามชุก
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนวัดดอนไร่ อำเภอสามชุก
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพพิธีพุทธาภิเษกเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหราช หลังพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ รุ่น "ครบรอบ 40 ปี พลศึกษาสุพรรณบุรี" เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพพิธีพุทธาภิเษกเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหราช หลังพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ รุ่น "ครบรอบ 40 ปี พลศึกษาสุพรรณบุรี" เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพพิธีพุทธาภิเษกเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหราช หลังพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ รุ่น "ครบรอบ 40 ปี พลศึกษาสุพรรณบุรี" เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพพิธีพุทธาภิเษกเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหราช หลังพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ รุ่น "ครบรอบ 40 ปี พลศึกษาสุพรรณบุรี" เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ ฯพณฯประภัตร โพธสุธน  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ บ้านเรือนไทย         อำเภอศรีประจันต์
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ ฯพณฯประภัตร โพธสุธน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ บ้านเรือนไทย อำเภอศรีประจันต์
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพและประชุมโครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพและประชุมโครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพและประชุมโครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพและประชุมโครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพพิธีเปิดโครงการมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม" ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพพิธีเปิดโครงการมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม" ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี รุ่นอายุไม่เกิน ๑๓ ปี ปีที่ 3 ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี รุ่นอายุไม่เกิน ๑๓ ปี ปีที่ 3 ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพมอบของสนับสนุนทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ อำเภอสองพี่น้อง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ณ สำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพมอบของสนับสนุนทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ อำเภอสองพี่น้อง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ณ สำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพนายก อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมกับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของ  อำเภอดอนเจดีย์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพนายก อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมกับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของ อำเภอดอนเจดีย์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่แด่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม ๒๕60 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่แด่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม ๒๕60 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่แด่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม ๒๕60 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่แด่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม ๒๕60 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพอวยพรวันปีใหม่ ๒๕60 ฯพณฯ จองชัย เที่ยงธรรม และนายวราวุธ ศิลปอาชา เมื่อวันที่ 7 มกราคม ๒๕60 ณ บ้านกล้วย อำเภอศรีประจันต์
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพอวยพรวันปีใหม่ ๒๕60 ฯพณฯ จองชัย เที่ยงธรรม และนายวราวุธ ศิลปอาชา เมื่อวันที่ 7 มกราคม ๒๕60 ณ บ้านกล้วย อำเภอศรีประจันต์
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพอวยพรวันปีใหม่ ๒๕60 ฯพณฯ จองชัย เที่ยงธรรม และนายวราวุธ ศิลปอาชา เมื่อวันที่ 7 มกราคม ๒๕60 ณ บ้านกล้วย อำเภอศรีประจันต์
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพอวยพรวันปีใหม่ ๒๕60 ฯพณฯ จองชัย เที่ยงธรรม และนายวราวุธ ศิลปอาชา เมื่อวันที่ 7 มกราคม ๒๕60 ณ บ้านกล้วย อำเภอศรีประจันต์
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี อำเภอสามชุก (ลานวัด ลานกีฬาต้านยาเสพติด) ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕60 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดดอนไร่ อำเภอสามชุก
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี อำเภอสามชุก (ลานวัด ลานกีฬาต้านยาเสพติด) ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕60 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดดอนไร่ อำเภอสามชุก
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพโครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำรัสและหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560       ณ ปั๊มน้ำมันเชลล์ ถนนสุพรรณบุรี - ตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท            ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพโครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำรัสและหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ปั๊มน้ำมันเชลล์ ถนนสุพรรณบุรี - ตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพ อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพ อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพ และร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 3 ม. สร้างสรรค์องค์กร” (Team Collaboration) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 ณ ดี วารี ดีวา นานา แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพ และร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 3 ม. สร้างสรรค์องค์กร” (Team Collaboration) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 ณ ดี วารี ดีวา นานา แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพ และร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 3 ม. สร้างสรรค์องค์กร” (Team Collaboration) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 ณ ดี วารี ดีวา นานา แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพ และร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 3 ม. สร้างสรรค์องค์กร” (Team Collaboration) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 ณ ดี วารี ดีวา นานา แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพ และร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 3 ม. สร้างสรรค์องค์กร” (Team Collaboration) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 ณ ดี วารี ดีวา นานา แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพ และร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 3 ม. สร้างสรรค์องค์กร” (Team Collaboration) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 ณ ดี วารี ดีวา นานา แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.สระพังลาน อำเภออู่ทอง
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.สระพังลาน อำเภออู่ทอง
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.สระพังลาน อำเภออู่ทอง
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.สระพังลาน อำเภออู่ทอง
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 14 มกราคม ๒๕60 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ สุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 14 มกราคม ๒๕60 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ สุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพงานส่งเสริมเกียรติยศศักดิ์ศรี วันครูประจำปี 2560 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพงานส่งเสริมเกียรติยศศักดิ์ศรี วันครูประจำปี 2560 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี ๒๕60 “ครูดีตามรอยพ่อ .. ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕60 ณ อาคารโดมนพรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี ๒๕60 “ครูดีตามรอยพ่อ .. ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕60 ณ อาคารโดมนพรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี ๒๕60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕60 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี ๒๕60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕60 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพงานวันครู ประจำปี 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕60 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพงานวันครู ประจำปี 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕60 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา “ค่ายปันฝัน” ครั้งที่ ๑4 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา “ค่ายปันฝัน” ครั้งที่ ๑4 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพและร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”  ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕60 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพและร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕60 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพและร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”  ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕60 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพและร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕60 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพและร่วมพิธีบวงสรวงเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2560 และงานรัฐพิธีถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕60 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพและร่วมพิธีบวงสรวงเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2560 และงานรัฐพิธีถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕60 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพและร่วมพิธีบวงสรวงเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2560 และงานรัฐพิธีถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕60 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพและร่วมพิธีบวงสรวงเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2560 และงานรัฐพิธีถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕60 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพและร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕60 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพและร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕60 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพและร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕60 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพและร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕60 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพและร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 3 ม. สร้างสรรค์องค์กร” (Team Collaboration) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2560 ณ ดี วารี ดีวา นานา แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพและร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 3 ม. สร้างสรรค์องค์กร” (Team Collaboration) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2560 ณ ดี วารี ดีวา นานา แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพและร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 3 ม. สร้างสรรค์องค์กร” (Team Collaboration) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2560 ณ ดี วารี ดีวา นานา แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพและร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 3 ม. สร้างสรรค์องค์กร” (Team Collaboration) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2560 ณ ดี วารี ดีวา นานา แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕60 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้าวัดไชนาวาส อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕60 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้าวัดไชนาวาส อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพและร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กับ สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬากองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพและร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กับ สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬากองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพและร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กับ สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬากองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพและร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กับ สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬากองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพพิธีปิดโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี รุ่นอายุไม่เกิน ๑๓ ปี ปีที่ 3 ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย    อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพพิธีปิดโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี รุ่นอายุไม่เกิน ๑๓ ปี ปีที่ 3 ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพตรวจเยี่ยมโครงการ “เที่ยวตรุษจีนสุขสันต์ เที่ยวสุพรรณ     บึงฉวาก ฯ” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ฯ อำเภอ   เดิมบางนางบวช
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพตรวจเยี่ยมโครงการ “เที่ยวตรุษจีนสุขสันต์ เที่ยวสุพรรณ บึงฉวาก ฯ” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ฯ อำเภอ เดิมบางนางบวช
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพตรวจเยี่ยมโครงการ “เที่ยวตรุษจีนสุขสันต์ เที่ยวสุพรรณ     บึงฉวาก ฯ” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ฯ อำเภอ   เดิมบางนางบวช
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพตรวจเยี่ยมโครงการ “เที่ยวตรุษจีนสุขสันต์ เที่ยวสุพรรณ บึงฉวาก ฯ” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ฯ อำเภอ เดิมบางนางบวช
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพนายกสมาคมคนพิการอำเภอหนองหญ้าไซ อวยพรปีใหม่ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ หน้าสำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพนายกสมาคมคนพิการอำเภอหนองหญ้าไซ อวยพรปีใหม่ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ หน้าสำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา อบจ.ภาคกลาง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา อบจ.ภาคกลาง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนมกราคม 2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนมกราคม 2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพนายก อบจ.สุพรรณบุรี เยี่ยมชมการแสดงแสง เสียง มหาวีรกรรมยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม,นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และโครงการกิจกรรมของ อบจ.สุพรรณบุรี ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 31 มกราคม  ๒๕60 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพนายก อบจ.สุพรรณบุรี เยี่ยมชมการแสดงแสง เสียง มหาวีรกรรมยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม,นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และโครงการกิจกรรมของ อบจ.สุพรรณบุรี ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 31 มกราคม ๒๕60 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพนายก อบจ.สุพรรณบุรี เยี่ยมชมการแสดงแสง เสียง มหาวีรกรรมยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม,นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และโครงการกิจกรรมของ อบจ.สุพรรณบุรี ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 31 มกราคม  ๒๕60 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพนายก อบจ.สุพรรณบุรี เยี่ยมชมการแสดงแสง เสียง มหาวีรกรรมยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม,นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และโครงการกิจกรรมของ อบจ.สุพรรณบุรี ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 31 มกราคม ๒๕60 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111