ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
4
ผู้เข้าชมวันนี้
133
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11918
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1018586
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์กีฬา
จำนวนผู้เข้าชม : 10143   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 30- 5 ส.ค. 2561
: 126   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 23- 29 ก.ค. 2561
: 112   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 16- 22 ก.ค. 2561
: 113   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 9- 15 ก.ค. 2561
: 131   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 2- 8 ก.ค. 2561
: 130   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 25- 1 ก.ค. 2561
: 137   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 18- 24 มิ.ย. 2561
: 137   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 11- 17 มิ.ย. 2561
: 129   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 4- 10 มิ.ย. 2561
: 123   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 7- 13 พ.ค. 2561
: 182   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 29- 6 พ.ค. 2561
: 166   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 23- 29 เม.ย. 2561
: 167   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 26- 1 เม.ย. 2561
: 211   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 19- 25 มี.ค. 2561
: 213   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 12- 18 มี.ค. 2561
: 177   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 5- 11 มี.ค. 2561
: 246   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 26- 4 มี.ค. 2561
: 234   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 19- 25 ก.พ. 2561
: 283   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 12- 18 ก.พ. 2561
: 256   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๕ - ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๑
: 232   
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111