ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
486
ผู้เข้าชมเดือนนี้
13019
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1019687
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์กีฬา
จำนวนผู้เข้าชม : 10172   
 
รายงานก้าวหน้าศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 17-23 ธันวาคม 2561
: 42   
รายงานก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 10-16 ธันวาคม 2561
: 31   
รายงานก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2561
: 53   
รายงานก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561
: 46   
รายงานก้าวหน้าศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๙-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
: 58   
รายงานก้าวหน้าศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๒-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
: 46   
รายงานก้าวหน้าศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๕-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
: 47   
รายงานก้าวหน้าศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๔ พ.ย.๒๕๖๑
: 68   
รายงานก้าวหน้าศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๒-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
: 64   
สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ 6 ประจำปี 2561 รองจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 10 ชนิดกีฬา ในวันที่ 4 – 28 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
: 1249   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 15 - 21 ตุลาคม 2561
: 156   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 1- 7 ตุลาคม 2561
: 84   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 26- 30 กันยายน 2561
: 88   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 20- 25 กันยายน 2561
: 162   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 10 - 16 กันยายน 2561
: 79   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 3- 9 ก.ย. 2561
: 114   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 27- 2 ก.ย. 2561
: 98   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 20- 26 ส.ค. 2561
: 104   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 13- 19 ส.ค. 2561
: 175   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 6- 12 ส.ค. 2561
: 190   
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111