ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
99
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11280
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1035320
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
หน่วยตรวจสอบภายใน
จำนวนผู้เข้าชม : 212   
 
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 25- 1 กรกฎาคม 2561
 
ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ถนนสวยต้นไม้งาม อบจ.สุพรรณบุรี)    จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 	 1) ถนนสายบ้านสมชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ถนนสวยต้นไม้งาม อบจ.สุพรรณบุรี) จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1) ถนนสายบ้านสมชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ถนนสายวัดโพธาราม – บ้านไร่รถ ต.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
 ถนนสายวัดโพธาราม – บ้านไร่รถ ต.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
ศาลาประชาคมบ้านหนองโก หมู่ที่ 11 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
 ศาลาประชาคมบ้านหนองโก หมู่ที่ 11 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมเดินรณรงค์โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 เข้าร่วมเดินรณรงค์โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เข้าร่วมเดินรณรงค์โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 เข้าร่วมเดินรณรงค์โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เข้าร่วมประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 เข้าร่วมประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงต้นมะขามยักษ์ และรับฟังบรรยายพร้อมสาธิต เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ตามหลักรุกขกร   ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงต้นมะขามยักษ์ และรับฟังบรรยายพร้อมสาธิต เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ตามหลักรุกขกร ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้หนังสือซักซ้อมการ   จัดทำงบประมาณปี 2562 รูปแบบจำแนกงบประมาณประกอบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการใหม่ และ   รูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LASS” รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพฯ
 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้หนังสือซักซ้อมการ จัดทำงบประมาณปี 2562 รูปแบบจำแนกงบประมาณประกอบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการใหม่ และ รูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LASS” รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพฯ
เข้าร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมข้าราชการและพนักงานจ้างของหน่วยตรวจสอบภายใน
 ประชุมข้าราชการและพนักงานจ้างของหน่วยตรวจสอบภายใน
ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขตอำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขตอำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลของ อบจ.สุพรรณบุรี เขตอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลของ อบจ.สุพรรณบุรี เขตอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเมินความพึงพอใจโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้     - โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 5      ประจำปี 2561
 ประเมินความพึงพอใจโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ - โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ประจำปี 2561
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kids Show Season 5 เยาวชนเงินล้าน      Singing Coonteat 2018
 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kids Show Season 5 เยาวชนเงินล้าน Singing Coonteat 2018
โครงการ อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kids Show Season 5 เยาวชนเงินล้าน Dance 2018
 โครงการ อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kids Show Season 5 เยาวชนเงินล้าน Dance 2018
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111