ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
10
ผู้เข้าชมวันนี้
218
ผู้เข้าชมเดือนนี้
7415
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1056108
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
หน่วยตรวจสอบภายใน
จำนวนผู้เข้าชม : 5470   
 
รายงานก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ 1 - 7 เมษายน 2562
: 2   
รายงานก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ 25 - 31 มีนาคม 2562
: 4   
รายงานก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ 18 - 24 มีนาคม 2562
: 6   
รายงานก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ 11-17 มีนาคม 2562
: 11   
รายงานก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ 4 - 10 มีนาคม 2562
: 12   
รายงานก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562
: 11   
รายงานก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2562
: 19   
รายงานก้าวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2562
: 34   
รายงานก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562
: 26   
รายงานก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562
: 34   
รายงานก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ 21-27 มกราคม 2562
: 28   
รายงานก้าวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ 14-20 มกราคม 2562
: 20   
รายงานก้าวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ 7-13 มกราคม 2562
: 67   
รายงานก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - วันที่ 6 มกราคม 2562
: 112   
รายงานก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ 24-30 ธันวาคม 2561
: 80   
รายงานก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่17-23 ธันวาคม 2561
: 115   
รายงานก้าวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ 10-14 ธันวาคม 2561
: 129   
รายงานก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ ๒-๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
: 131   
รายงานก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
: 122   
รายงานก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ ๑๙-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
: 141   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
: 132   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๔ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
: 161   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
: 122   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๒ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
: 148   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๑๕ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
: 169   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๘ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
: 147   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
: 168   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
: 153   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑
: 145   
เอกสาร..คู่มือตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ๒๕๖๒
: 117   
เอกสาร..กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 168   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 3 - 9 กันยายน2561
: 192   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน2561
: 184   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 10- 16 สิงหาคม 2561
: 160   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 20- 26 สิงหาคม 2561
: 224   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 13- 19 สิงหาคม 2561
: 159   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 6- 12 สิงหาคม 2561
: 137   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 30- 4 สิงหาคม 2561
: 187   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 23- 29 กรกฎาคม 2561
: 208   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 16- 22 กรกฎาคม 2561
: 173   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 9- 15 กรกฎาคม 2561
: 154   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 2- 8 กรกฎาคม 2561
: 203   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 25- 1 กรกฎาคม 2561
: 244   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 18- 24 มิถุนายน 2561
: 245   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 11- 17 มิถุนายน 2561
: 180   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 4- 10 มิถุนายน 2561
: 233   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 28- 3 มิถุนายน 2561
: 192   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 21- 27 พฤษภาคม 2561
: 135   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 14- 20 พฤษภาคม 2561
: 186   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 7- 13 พฤษภาคม 2561
: 175   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 30- 6 พฤษภาคม 2561
: 266   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 23- 29 เมษายน 2561
: 197   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 26- 1 เมษายน 2561
: 210   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 16- 22 เมษายน 2561
: 230   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 9- 15 เมษายน 2561
: 213   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 2- 8 เมษายน 2561
: 264   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 19- 24มีนาคม 2561
: 198   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 12- 17 มีนาคม 2561
: 192   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 5- 10 มีนาคม 2561
: 249   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 26- 2 มีนาคม 2561
: 231   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 19- 23กุมภาพันธ์2561
: 245   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 8- 14 มกราคม2561
: 233   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 3- 7 มกราคม2561
: 244   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 12- 18 กุมภาพันธ์2561
: 297   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 5- 9 กุมภาพันธ์2561
: 222   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 29- 2 กุมภาพันธ์2561
: 205   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 22- 26 มกราคม2561
: 295   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 15- 21 มกราคม2561
: 248   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 25- 29 ธันวาคม2560
: 247   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 18- 22 ธันวาคม2560
: 192   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 12- 15 ธันวาคม2560
: 275   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 4- 9 ธันวาคม2560
: 253   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๗ - ๓ ธันวาคม๒๕๖๐
: 236   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน - ๑๙ พฤศจิกายน๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน - ๑๙ พฤศจิกายน๒๕๖๐
: 261   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๓o ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๓o ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน๒๕๖๐
: 327   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๔ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๔ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
: 309   
 รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๑๖ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๑๖ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
: 273   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๙ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๙ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
: 276   
 รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
: 349   
 รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๕ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๕ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
: 297   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๑๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๑๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
: 300   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๔ - ๘ กันยายน ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๔ - ๘ กันยายน ๒๕๖๐
: 287   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๘ ส.ค. - ๑ ก.ย. ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๘ ส.ค. - ๑ ก.ย. ๒๕๖๐
: 356   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๑ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๑ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
: 334   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
: 309   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
: 280   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
: 330   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๑๕ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๑๕ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
: 279   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๘ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๘ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
: 351   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๑-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๑-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
: 274   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
: 373   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
: 278   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๑๐ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๑๐ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
: 267   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๐
: 267   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๗ มี.ค. - ๒ เมษายน ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๗ มี.ค. - ๒ เมษายน ๒๕๖๐
: 285   
 รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๐ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๐ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐
: 285   
	  รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๑๓ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๑๓ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
: 319   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๖ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๖ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
: 309   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๗ ก.พ. - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๗ ก.พ. - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
: 275   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๐-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๒๐-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
: 335   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๑๔ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๑๔ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
: 256   
	  รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๖-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๖-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
: 441   
	  รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๓๐ มกราคม -๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๓๐ มกราคม -๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
: 308   
 รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๑๔-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๑๔-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
: 278   
	  รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
: 278   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
: 362   
	  รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๙ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๙ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐
: 331   
	  รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๔ - ๖ มกราคม ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๔ - ๖ มกราคม ๒๕๖๐
: 279   
	  รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๒๖ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๒๖ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
: 309   
	  รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๑๙ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๑๙ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
: 328   
	  รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๑๓ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๑๓ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
: 328   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๖ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๖ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
: 447   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๔ พฤษจิกายน ๒๕๕๙
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๔ พฤษจิกายน ๒๕๕๙
: 301   
	  รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
: 254   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
: 336   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๑๔ - ๑๘พฤศจิกายน ๒๕๕๙
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๑๔ - ๑๘พฤศจิกายน ๒๕๕๙
: 365   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๗ - ๑๑พฤศจิกายน ๒๕๕๙
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๗ - ๑๑พฤศจิกายน ๒๕๕๙
: 314   
 รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๒๕ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๒๕ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
: 350   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
: 386   
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
: 396   
 รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๓ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๓ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
: 525   
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111