ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
24
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9578
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033618
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
หน่วยตรวจสอบภายใน
จำนวนผู้เข้าชม : 364   
 
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
 ๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
 ๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
 ๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
 ๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
๓) เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-           อดุลยเดช ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 ๓) เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- อดุลยเดช ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๓) เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-           อดุลยเดช ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 ๓) เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- อดุลยเดช ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๓) เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-           อดุลยเดช ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 ๓) เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- อดุลยเดช ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๓) เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-           อดุลยเดช ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 ๓) เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- อดุลยเดช ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
  ๔) เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวัดหัวเขา ณ วัดหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
  ๔) เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวัดหัวเขา ณ วัดหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
  ๔) เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวัดหัวเขา ณ วัดหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
  ๔) เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวัดหัวเขา ณ วัดหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
  ๔) เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวัดหัวเขา ณ วัดหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
  ๔) เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวัดหัวเขา ณ วัดหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
  ๔) เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวัดหัวเขา ณ วัดหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
  ๔) เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวัดหัวเขา ณ วัดหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
       ๕) เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก ณ วัดเขาดีสลัก อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
  ๕) เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก ณ วัดเขาดีสลัก อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
       ๕) เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก ณ วัดเขาดีสลัก อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
  ๕) เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก ณ วัดเขาดีสลัก อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
       ๕) เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก ณ วัดเขาดีสลัก อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
  ๕) เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก ณ วัดเขาดีสลัก อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
       ๕) เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก ณ วัดเขาดีสลัก อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
  ๕) เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก ณ วัดเขาดีสลัก อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
       ๖) เข้าร่วมสวดพระอภิธรรม พ.ต.อ.สุมนตรี กรรณเลขา อดีตผู้กำกับ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ณ วัดใหม่สุวรรณภูมิ            อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
  ๖) เข้าร่วมสวดพระอภิธรรม พ.ต.อ.สุมนตรี กรรณเลขา อดีตผู้กำกับ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ณ วัดใหม่สุวรรณภูมิ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
       ๖) เข้าร่วมสวดพระอภิธรรม พ.ต.อ.สุมนตรี กรรณเลขา อดีตผู้กำกับ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ณ วัดใหม่สุวรรณภูมิ            อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
  ๖) เข้าร่วมสวดพระอภิธรรม พ.ต.อ.สุมนตรี กรรณเลขา อดีตผู้กำกับ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ณ วัดใหม่สุวรรณภูมิ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
       ๖) เข้าร่วมสวดพระอภิธรรม พ.ต.อ.สุมนตรี กรรณเลขา อดีตผู้กำกับ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ณ วัดใหม่สุวรรณภูมิ            อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
  ๖) เข้าร่วมสวดพระอภิธรรม พ.ต.อ.สุมนตรี กรรณเลขา อดีตผู้กำกับ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ณ วัดใหม่สุวรรณภูมิ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๗) เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”                ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ๗) เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
๗) เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”                ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ๗) เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
๗) เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”                ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ๗) เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
๗) เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”                ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ๗) เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
๘) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ๘) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๘) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ๘) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๘) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ๘) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๙) จัดทำบัญชีมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
 ๙) จัดทำบัญชีมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
๑๐) จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในองค์กร แบบ ปอ.๑
 ๑๐) จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในองค์กร แบบ ปอ.๑
 ๑๑) จัดทำรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ปอ.๑ และ ปอ.๒
  ๑๑) จัดทำรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ปอ.๑ และ ปอ.๒
 ๑๑) จัดทำรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ปอ.๑ และ ปอ.๒
  ๑๑) จัดทำรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ปอ.๑ และ ปอ.๒
 ๑๒) จัดเอกสารประกอบการการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์กร
  ๑๒) จัดเอกสารประกอบการการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์กร
 ๑๒) จัดเอกสารประกอบการการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์กร
  ๑๒) จัดเอกสารประกอบการการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์กร
๑๓) จัดทำสรุปรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายในขององค์กร ปอ.๓
 ๑๓) จัดทำสรุปรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายในขององค์กร ปอ.๓
๑๓) จัดทำสรุปรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายในขององค์กร ปอ.๓
 ๑๓) จัดทำสรุปรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายในขององค์กร ปอ.๓
๑๔) ตรวจสอบสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต ๒๒๗๑ สพ ประจำปี ๒๕๕๙ (แบบ ๔)
 ๑๔) ตรวจสอบสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต ๒๒๗๑ สพ ประจำปี ๒๕๕๙ (แบบ ๔)
๑๔) ตรวจสอบสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต ๒๒๗๑ สพ ประจำปี ๒๕๕๙ (แบบ ๔)
 ๑๔) ตรวจสอบสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต ๒๒๗๑ สพ ประจำปี ๒๕๕๙ (แบบ ๔)
๑๕) จัดทำรายงานผลการตรวจติดตามการบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
 ๑๕) จัดทำรายงานผลการตรวจติดตามการบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
๑๖) จัดทำรายงานแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของหน่วยงาน
 ๑๖) จัดทำรายงานแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของหน่วยงาน
๑๗) รวบรวมผลงานประจำสัปดาห์ของหน่วยตรวจสอบภายใน
 ๑๗) รวบรวมผลงานประจำสัปดาห์ของหน่วยตรวจสอบภายใน
	๑๘) รับ - ส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ๑๘) รับ - ส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๑๙) จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ฎีกาค่าวัสดุสำนักงาน ปี ๒๕๕๙ จากกองคลัง
 ๑๙) จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ฎีกาค่าวัสดุสำนักงาน ปี ๒๕๕๙ จากกองคลัง
๑๙) จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ฎีกาค่าวัสดุสำนักงาน ปี ๒๕๕๙ จากกองคลัง
 ๑๙) จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ฎีกาค่าวัสดุสำนักงาน ปี ๒๕๕๙ จากกองคลัง
๒๐) ขอยืมสมุดเงินสดจ่าย ปี ๒๕๕๙ เพื่อดูรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน ปี ๒๕๕๙ มาตรวจสอบคัดเลือกฎีกา
 ๒๐) ขอยืมสมุดเงินสดจ่าย ปี ๒๕๕๙ เพื่อดูรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน ปี ๒๕๕๙ มาตรวจสอบคัดเลือกฎีกา
๒๐) ขอยืมสมุดเงินสดจ่าย ปี ๒๕๕๙ เพื่อดูรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน ปี ๒๕๕๙ มาตรวจสอบคัดเลือกฎีกา
 ๒๐) ขอยืมสมุดเงินสดจ่าย ปี ๒๕๕๙ เพื่อดูรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน ปี ๒๕๕๙ มาตรวจสอบคัดเลือกฎีกา
๒๑) จัดทำรายงานผลการตรวจสอบความสะอาดและการดูแลบำรุงรถยนต์และเครื่องจักรกลขององค์การบริหาร          ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ๒๑) จัดทำรายงานผลการตรวจสอบความสะอาดและการดูแลบำรุงรถยนต์และเครื่องจักรกลขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
          ๒๒) สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๕๙
  ๒๒) สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๕๙
          ๒๓) จัดทำรายงานขอฎีกาตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (กองคลัง)
  ๒๓) จัดทำรายงานขอฎีกาตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (กองคลัง)
          ๒๓) จัดทำรายงานขอฎีกาตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (กองคลัง)
  ๒๓) จัดทำรายงานขอฎีกาตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (กองคลัง)
๒๔) ตรวจสอบเอกสารและรวบรวมรายงานผลการตรวจบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกล ประจำปี ๒๕๕๙
 ๒๔) ตรวจสอบเอกสารและรวบรวมรายงานผลการตรวจบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกล ประจำปี ๒๕๕๙
๒๔) ตรวจสอบเอกสารและรวบรวมรายงานผลการตรวจบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกล ประจำปี ๒๕๕๙
 ๒๔) ตรวจสอบเอกสารและรวบรวมรายงานผลการตรวจบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกล ประจำปี ๒๕๕๙
๒๕) รวบรวมรายงานการตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล และ โครงการก่อสร้าง
 ๒๕) รวบรวมรายงานการตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล และ โครงการก่อสร้าง
๒๖) จัดทำรายงานการควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
 ๒๖) จัดทำรายงานการควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
          ๒๗) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวัดหัวเขา ณ วัดหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช           จ.สุพรรณบุรี
  ๒๗) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวัดหัวเขา ณ วัดหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
          ๒๗) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวัดหัวเขา ณ วัดหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช           จ.สุพรรณบุรี
  ๒๗) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวัดหัวเขา ณ วัดหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
๒๘) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก ณ วัดเขาดีสลัก อ.อู่ทอง           จ.สุพรรณบุรี
 ๒๘) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก ณ วัดเขาดีสลัก อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
๒๘) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก ณ วัดเขาดีสลัก อ.อู่ทอง           จ.สุพรรณบุรี
 ๒๘) ออกประเมินความพึงพอใจโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก ณ วัดเขาดีสลัก อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
๒๙) จัดทำรายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวัดหัวเขา             อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  และวัดเขาดีสลัก อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 ๒๙) จัดทำรายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวัดหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี และวัดเขาดีสลัก อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
๓๐) ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านเขาคีรี ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 ๓๐) ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านเขาคีรี ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
๓๐) ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านเขาคีรี ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 ๓๐) ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านเขาคีรี ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
	๓๑) ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกระเสียว เชื่อมต่อบ้านท่ามะกรูด อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
  ๓๑) ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกระเสียว เชื่อมต่อบ้านท่ามะกรูด อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
	๓๑) ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกระเสียว เชื่อมต่อบ้านท่ามะกรูด อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
  ๓๑) ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกระเสียว เชื่อมต่อบ้านท่ามะกรูด อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
	๓๒) ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
  ๓๒) ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
	๓๒) ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
  ๓๒) ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
๓๓) ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง              จ.สุพรรณบุรี
 ๓๓) ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
๓๓) ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง              จ.สุพรรณบุรี
 ๓๓) ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
๓๔) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal หมู่ที่ ๑ , ๗ ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 ๓๔) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal หมู่ที่ ๑ , ๗ ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
๓๔) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal หมู่ที่ ๑ , ๗ ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 ๓๔) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal หมู่ที่ ๑ , ๗ ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
	๓๕) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง                จ.สุพรรณบุรี
  ๓๕) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
	๓๖) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal หมู่ที่ ๕ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
  ๓๖) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal หมู่ที่ ๕ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
	๓๖) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal หมู่ที่ ๕ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
  ๓๖) ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal หมู่ที่ ๕ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
๓๗) ทดสอบวัสดุภาคสนามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๑ ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 ๓๗) ทดสอบวัสดุภาคสนามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๑ ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
๓๗) ทดสอบวัสดุภาคสนามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๑ ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 ๓๗) ทดสอบวัสดุภาคสนามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๑ ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111