ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
13
ผู้เข้าชมวันนี้
129
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11914
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1018582
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
หน่วยตรวจสอบภายใน
จำนวนผู้เข้าชม : 289   
 
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
 ๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
 ๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
 ๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
 ๑) กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ๒) ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
       ๓) เข้าร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๓) เข้าร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
       ๓) เข้าร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๓) เข้าร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
       ๓) เข้าร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๓) เข้าร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
       ๓) เข้าร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๓) เข้าร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ๔) เข้าร่วมถ่ายมิวสิควีดีโอ เพื่อถวายความรำลึกและแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-          อดุลยเดช ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุ
  ๔) เข้าร่วมถ่ายมิวสิควีดีโอ เพื่อถวายความรำลึกและแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- อดุลยเดช ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุ
 ๔) เข้าร่วมถ่ายมิวสิควีดีโอ เพื่อถวายความรำลึกและแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-          อดุลยเดช ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุ
  ๔) เข้าร่วมถ่ายมิวสิควีดีโอ เพื่อถวายความรำลึกและแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- อดุลยเดช ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุ
 ๔) เข้าร่วมถ่ายมิวสิควีดีโอ เพื่อถวายความรำลึกและแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-          อดุลยเดช ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุ
  ๔) เข้าร่วมถ่ายมิวสิควีดีโอ เพื่อถวายความรำลึกและแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- อดุลยเดช ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุ
 ๔) เข้าร่วมถ่ายมิวสิควีดีโอ เพื่อถวายความรำลึกและแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-          อดุลยเดช ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุ
  ๔) เข้าร่วมถ่ายมิวสิควีดีโอ เพื่อถวายความรำลึกและแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- อดุลยเดช ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุ
       ๕) เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ในใจคน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช            ณ อบต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
  ๕) เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ในใจคน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อบต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
       ๕) เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ในใจคน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช            ณ อบต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
  ๕) เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ในใจคน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อบต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
       ๕) เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ในใจคน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช            ณ อบต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
  ๕) เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ในใจคน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อบต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
       ๕) เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ในใจคน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช            ณ อบต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
  ๕) เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ในใจคน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อบต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
๖) อัดรายการวิทยุ ณ สวทท.สุพรรณบุรี
 ๖) อัดรายการวิทยุ ณ สวทท.สุพรรณบุรี
๖) อัดรายการวิทยุ ณ สวทท.สุพรรณบุรี
 ๖) อัดรายการวิทยุ ณ สวทท.สุพรรณบุรี
๖) อัดรายการวิทยุ ณ สวทท.สุพรรณบุรี
 ๖) อัดรายการวิทยุ ณ สวทท.สุพรรณบุรี
๖) อัดรายการวิทยุ ณ สวทท.สุพรรณบุรี
 ๖) อัดรายการวิทยุ ณ สวทท.สุพรรณบุรี
       ๗) เข้าร่วมโครงการรักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน รวมใจไทย ร่วมปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ณ อบต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า            จ.สุพรรณบุรี
  ๗) เข้าร่วมโครงการรักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน รวมใจไทย ร่วมปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ณ อบต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
       ๗) เข้าร่วมโครงการรักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน รวมใจไทย ร่วมปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ณ อบต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า            จ.สุพรรณบุรี
  ๗) เข้าร่วมโครงการรักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน รวมใจไทย ร่วมปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ณ อบต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
       ๗) เข้าร่วมโครงการรักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน รวมใจไทย ร่วมปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ณ อบต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า            จ.สุพรรณบุรี
  ๗) เข้าร่วมโครงการรักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน รวมใจไทย ร่วมปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ณ อบต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
       ๗) เข้าร่วมโครงการรักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน รวมใจไทย ร่วมปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ณ อบต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า            จ.สุพรรณบุรี
  ๗) เข้าร่วมโครงการรักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน รวมใจไทย ร่วมปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ณ อบต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
๘) เข้าร่วมโครงการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ อบจ.สุพรรณบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน         จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามจักรยานบีเอ็มอ็กซ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 ๘) เข้าร่วมโครงการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ อบจ.สุพรรณบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามจักรยานบีเอ็มอ็กซ์จังหวัดสุพรรณบุรี
๘) เข้าร่วมโครงการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ อบจ.สุพรรณบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน         จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามจักรยานบีเอ็มอ็กซ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 ๘) เข้าร่วมโครงการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ อบจ.สุพรรณบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามจักรยานบีเอ็มอ็กซ์จังหวัดสุพรรณบุรี
๘) เข้าร่วมโครงการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ อบจ.สุพรรณบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน         จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามจักรยานบีเอ็มอ็กซ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 ๘) เข้าร่วมโครงการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ อบจ.สุพรรณบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามจักรยานบีเอ็มอ็กซ์จังหวัดสุพรรณบุรี
๘) เข้าร่วมโครงการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ อบจ.สุพรรณบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน         จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามจักรยานบีเอ็มอ็กซ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 ๘) เข้าร่วมโครงการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ อบจ.สุพรรณบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามจักรยานบีเอ็มอ็กซ์จังหวัดสุพรรณบุรี
       ๙) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๙) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
       ๙) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๙) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
       ๙) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๙) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
       ๙) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  ๙) ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๐) ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสียว เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านท่ามะกรูด ต.กระเสียว           อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
 ๑๐) ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสียว เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านท่ามะกรูด ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
๑๐) ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสียว เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านท่ามะกรูด ต.กระเสียว           อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
 ๑๐) ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสียว เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านท่ามะกรูด ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
๑๐) ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสียว เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านท่ามะกรูด ต.กระเสียว           อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
 ๑๐) ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสียว เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านท่ามะกรูด ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
 ๑๑) ทดสอบวัสดุภาคสนาม เขต อ.สองพี่น้อง หมู่ที่ ๓ ต.หนองบ่อ ถึง ต.สระพังลาน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
  ๑๑) ทดสอบวัสดุภาคสนาม เขต อ.สองพี่น้อง หมู่ที่ ๓ ต.หนองบ่อ ถึง ต.สระพังลาน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 ๑๑) ทดสอบวัสดุภาคสนาม เขต อ.สองพี่น้อง หมู่ที่ ๓ ต.หนองบ่อ ถึง ต.สระพังลาน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
  ๑๑) ทดสอบวัสดุภาคสนาม เขต อ.สองพี่น้อง หมู่ที่ ๓ ต.หนองบ่อ ถึง ต.สระพังลาน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 ๑๑) ทดสอบวัสดุภาคสนาม เขต อ.สองพี่น้อง หมู่ที่ ๓ ต.หนองบ่อ ถึง ต.สระพังลาน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
  ๑๑) ทดสอบวัสดุภาคสนาม เขต อ.สองพี่น้อง หมู่ที่ ๓ ต.หนองบ่อ ถึง ต.สระพังลาน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 ๑๑) ทดสอบวัสดุภาคสนาม เขต อ.สองพี่น้อง หมู่ที่ ๓ ต.หนองบ่อ ถึง ต.สระพังลาน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
  ๑๑) ทดสอบวัสดุภาคสนาม เขต อ.สองพี่น้อง หมู่ที่ ๓ ต.หนองบ่อ ถึง ต.สระพังลาน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
๑๒) ทดสอบวัสดุภาคสนาม เขต อ.สองพี่น้อง หมู่ที่ ๓ , ๗ ต.บางเลน ถึง หมู่ที่ ๑ ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง           จ.สุพรรณบุรี
 ๑๒) ทดสอบวัสดุภาคสนาม เขต อ.สองพี่น้อง หมู่ที่ ๓ , ๗ ต.บางเลน ถึง หมู่ที่ ๑ ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
๑๒) ทดสอบวัสดุภาคสนาม เขต อ.สองพี่น้อง หมู่ที่ ๓ , ๗ ต.บางเลน ถึง หมู่ที่ ๑ ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง           จ.สุพรรณบุรี
 ๑๒) ทดสอบวัสดุภาคสนาม เขต อ.สองพี่น้อง หมู่ที่ ๓ , ๗ ต.บางเลน ถึง หมู่ที่ ๑ ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
๑๒) ทดสอบวัสดุภาคสนาม เขต อ.สองพี่น้อง หมู่ที่ ๓ , ๗ ต.บางเลน ถึง หมู่ที่ ๑ ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง           จ.สุพรรณบุรี
 ๑๒) ทดสอบวัสดุภาคสนาม เขต อ.สองพี่น้อง หมู่ที่ ๓ , ๗ ต.บางเลน ถึง หมู่ที่ ๑ ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
๑๒) ทดสอบวัสดุภาคสนาม เขต อ.สองพี่น้อง หมู่ที่ ๓ , ๗ ต.บางเลน ถึง หมู่ที่ ๑ ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง           จ.สุพรรณบุรี
 ๑๒) ทดสอบวัสดุภาคสนาม เขต อ.สองพี่น้อง หมู่ที่ ๓ , ๗ ต.บางเลน ถึง หมู่ที่ ๑ ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
๑๓) ประเมินความพึงพอใจโครงการอบจ.พบประชาชน ณ วัดม่วงเจริญผล อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
 ๑๓) ประเมินความพึงพอใจโครงการอบจ.พบประชาชน ณ วัดม่วงเจริญผล อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
๑๓) ประเมินความพึงพอใจโครงการอบจ.พบประชาชน ณ วัดม่วงเจริญผล อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
 ๑๓) ประเมินความพึงพอใจโครงการอบจ.พบประชาชน ณ วัดม่วงเจริญผล อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
๑๓) ประเมินความพึงพอใจโครงการอบจ.พบประชาชน ณ วัดม่วงเจริญผล อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
 ๑๓) ประเมินความพึงพอใจโครงการอบจ.พบประชาชน ณ วัดม่วงเจริญผล อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
๑๓) ประเมินความพึงพอใจโครงการอบจ.พบประชาชน ณ วัดม่วงเจริญผล อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
 ๑๓) ประเมินความพึงพอใจโครงการอบจ.พบประชาชน ณ วัดม่วงเจริญผล อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
       ๑๔) ประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ อบจ.สุพรรณบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ          กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามจักรยานบีเอ็มอ็กซ์จังหวัดสุพรรณบุรี
  ๑๔) ประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ อบจ.สุพรรณบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามจักรยานบีเอ็มอ็กซ์จังหวัดสุพรรณบุรี
       ๑๔) ประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ อบจ.สุพรรณบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ          กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามจักรยานบีเอ็มอ็กซ์จังหวัดสุพรรณบุรี
  ๑๔) ประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ อบจ.สุพรรณบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามจักรยานบีเอ็มอ็กซ์จังหวัดสุพรรณบุรี
       ๑๔) ประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ อบจ.สุพรรณบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ          กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามจักรยานบีเอ็มอ็กซ์จังหวัดสุพรรณบุรี
  ๑๔) ประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ อบจ.สุพรรณบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามจักรยานบีเอ็มอ็กซ์จังหวัดสุพรรณบุรี
       ๑๔) ประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ อบจ.สุพรรณบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ          กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามจักรยานบีเอ็มอ็กซ์จังหวัดสุพรรณบุรี
  ๑๔) ประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ อบจ.สุพรรณบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามจักรยานบีเอ็มอ็กซ์จังหวัดสุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111