ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
484
ผู้เข้าชมเดือนนี้
13017
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1019685
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
หน่วยตรวจสอบภายใน
จำนวนผู้เข้าชม : 191   
 
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 19- 23กุมภาพันธ์2561
 
ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย   ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน “เปิดโลกวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3”   ณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน “เปิดโลกวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3” ณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมตรวจติดตามและประเมินการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ณ โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ
 เข้าร่วมตรวจติดตามและประเมินการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ
เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมอัดรายการวิทยุ สสวท.
 ร่วมอัดรายการวิทยุ สสวท.
เข้าตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ (กองพัฒนาชนบท)
 เข้าตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ (กองพัฒนาชนบท)
เข้าตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ (ศูนย์ท่องเที่ยว)
 เข้าตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ (ศูนย์ท่องเที่ยว)
ตรวจครุภัณฑ์สำนักงานของศูนย์ท่องเที่ยว ณ คุ้มขุนแผน วัดแค
 ตรวจครุภัณฑ์สำนักงานของศูนย์ท่องเที่ยว ณ คุ้มขุนแผน วัดแค
ประเมินความพึงพอใจโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้    - โครงการ อบจ.พบประชาชน อำเภอศรีประจันต์ ณ วัดดอนไร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก     จังหวัดสุพรรณบุรี
 ประเมินความพึงพอใจโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ - โครงการ อบจ.พบประชาชน อำเภอศรีประจันต์ ณ วัดดอนไร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี รุ่นอายุไม่เกิด ๑๓ ปี ปีที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑     ณ สนามกีฬาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี รุ่นอายุไม่เกิด ๑๓ ปี ปีที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
) ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้    - ปฏิบัติงานปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (กองช่าง) หมู่ที่ 10 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 ) ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ - ปฏิบัติงานปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (กองช่าง) หมู่ที่ 10 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปฏิบัติงานปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (กองช่าง) หมู่ที่ 3 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 ปฏิบัติงานปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (กองช่าง) หมู่ที่ 3 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืช ภายในลำคลอง (กองพัฒนาชนบท) ณ บริเวณแม่น้ำท่าจีน อ.เดิมบางนางบวช     จ.สุพรรณบุรี
 ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืช ภายในลำคลอง (กองพัฒนาชนบท) ณ บริเวณแม่น้ำท่าจีน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
- ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืช ภายในลำคลอง (กองพัฒนาชนบท) ณ บริเวณหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง    อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 - ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืช ภายในลำคลอง (กองพัฒนาชนบท) ณ บริเวณหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปฏิบัติงานปรับปรุงถนนตามภารกิจถ่ายโอน (กองพัฒนาชนบท) ณ สายบ้านแหลม – บ้านย่านซื่อ อ.บางปลาม้า     จังหวัดสุพรรณบุรี
 ปฏิบัติงานปรับปรุงถนนตามภารกิจถ่ายโอน (กองพัฒนาชนบท) ณ สายบ้านแหลม – บ้านย่านซื่อ อ.บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืช ภายในลำคลอง (กองพัฒนาชนบท) ณ แม่น้ำท่าจีน อ.สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืช ภายในลำคลอง (กองพัฒนาชนบท) ณ แม่น้ำท่าจีน อ.สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111