ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
12
ผู้เข้าชมวันนี้
265
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6878
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1044845
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
สำนักปลัดฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 264   
 
รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๙-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
 
ประชุมปรึกษาหารือ Morning Biref ประจำวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.   ณ ห้องประชุมข้างห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประชุมปรึกษาหารือ Morning Biref ประจำวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมข้างห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมปรึกษาหารือ Morning Biref ประจำวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.   ณ ห้องประชุมข้างห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประชุมปรึกษาหารือ Morning Biref ประจำวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมข้างห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมปรึกษาหารือ Morning Biref ประจำวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.   ณ ห้องประชุมข้างห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประชุมปรึกษาหารือ Morning Biref ประจำวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมข้างห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมปรึกษาหารือ Morning Biref ประจำวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.   ณ ห้องประชุมข้างห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประชุมปรึกษาหารือ Morning Biref ประจำวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมข้างห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เปิดตู้รายงานรับความคิดเห็น ประจำวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.   ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 เปิดตู้รายงานรับความคิดเห็น ประจำวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เปิดตู้รายงานรับความคิดเห็น ประจำวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.   ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 เปิดตู้รายงานรับความคิดเห็น ประจำวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอเดิมบางนางบวช ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2560   เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนวัดบ่อกรุ คุรุประชาสรรค์ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอเดิมบางนางบวช ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนวัดบ่อกรุ คุรุประชาสรรค์ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอเดิมบางนางบวช ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2560   เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนวัดบ่อกรุ คุรุประชาสรรค์ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอเดิมบางนางบวช ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนวัดบ่อกรุ คุรุประชาสรรค์ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอเดิมบางนางบวช ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2560   เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนวัดบ่อกรุ คุรุประชาสรรค์ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอเดิมบางนางบวช ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนวัดบ่อกรุ คุรุประชาสรรค์ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอเดิมบางนางบวช ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2560   เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนวัดบ่อกรุ คุรุประชาสรรค์ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอเดิมบางนางบวช ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนวัดบ่อกรุ คุรุประชาสรรค์ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมรับมอบต้นดาวเรืองจากมูลนิธิ บรรหาร-แจ่มใส และพรรคชาติไทยพัฒนา โดย คุณวราวุธ ศิลปะอาชา   ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมรับมอบต้นดาวเรืองจากมูลนิธิ บรรหาร-แจ่มใส และพรรคชาติไทยพัฒนา โดย คุณวราวุธ ศิลปะอาชา ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมรับมอบต้นดาวเรืองจากมูลนิธิ บรรหาร-แจ่มใส และพรรคชาติไทยพัฒนา โดย คุณวราวุธ ศิลปะอาชา   ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมรับมอบต้นดาวเรืองจากมูลนิธิ บรรหาร-แจ่มใส และพรรคชาติไทยพัฒนา โดย คุณวราวุธ ศิลปะอาชา ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมรับมอบต้นดาวเรืองจากมูลนิธิ บรรหาร-แจ่มใส และพรรคชาติไทยพัฒนา โดย คุณวราวุธ ศิลปะอาชา   ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมรับมอบต้นดาวเรืองจากมูลนิธิ บรรหาร-แจ่มใส และพรรคชาติไทยพัฒนา โดย คุณวราวุธ ศิลปะอาชา ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมรับมอบต้นดาวเรืองจากมูลนิธิ บรรหาร-แจ่มใส และพรรคชาติไทยพัฒนา โดย คุณวราวุธ ศิลปะอาชา   ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมรับมอบต้นดาวเรืองจากมูลนิธิ บรรหาร-แจ่มใส และพรรคชาติไทยพัฒนา โดย คุณวราวุธ ศิลปะอาชา ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
มอบเงินบริจาคจัดซื้อรถวิลแชร์ให้กับสมาคมส่งเสริมคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 มอบเงินบริจาคจัดซื้อรถวิลแชร์ให้กับสมาคมส่งเสริมคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
มอบเงินบริจาคจัดซื้อรถวิลแชร์ให้กับสมาคมส่งเสริมคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 มอบเงินบริจาคจัดซื้อรถวิลแชร์ให้กับสมาคมส่งเสริมคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
มอบเงินบริจาคจัดซื้อรถวิลแชร์ให้กับสมาคมส่งเสริมคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2560   เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 มอบเงินบริจาคจัดซื้อรถวิลแชร์ให้กับสมาคมส่งเสริมคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   อดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   อดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   อดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   อดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111