ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
28
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9582
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033622
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
สำนักปลัดฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 279   
 
รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๔- ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
เปิดตู้รายงานรับความคิดเห็น ประจำวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.   ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 เปิดตู้รายงานรับความคิดเห็น ประจำวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมพิธีเปิดบ่อจระเข้ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น.   ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ อ. เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมพิธีเปิดบ่อจระเข้ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ อ. เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น. ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น. ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยจิตอาสา ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 08.00 น. ณ วัดแค อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยจิตอาสา ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ วัดแค อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
พิธีเชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่างจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็รพระเจ้าอยู่หัวมหา   วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอาชาสีหมอก    ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 พิธีเชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่างจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็รพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมบ้านพักผู้สูงอายุวัดกลาง    ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ บ้านพักคนชราวัดเกาะแก้ว อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมบ้านพักผู้สูงอายุวัดกลาง ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ บ้านพักคนชราวัดเกาะแก้ว อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี
มอบเงินบริจาคกิจกรรม “ก้าวคนละก้าว” ในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 มอบเงินบริจาคกิจกรรม “ก้าวคนละก้าว” ในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำวันที่ 8 ธันวาคม    2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ   พอเพียงระดับจังหวัด (ศจพ.จ.) ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน    ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงระดับจังหวัด (ศจพ.จ.) ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30    ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111