ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
6
ผู้เข้าชมวันนี้
260
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6873
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1044840
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
สำนักปลัดฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 333   
 
รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๑๒- ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
ทอดผ้าป่าสามัคคีก่อสร้างศูนย์ซ่อมและผลิตกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำวันที่ 12 ธันวาคม      2560 เวลา 10.00 น. ณ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย อ. หนองหญ้าไซ จ. สุพรรณบุรี
 ทอดผ้าป่าสามัคคีก่อสร้างศูนย์ซ่อมและผลิตกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย อ. หนองหญ้าไซ จ. สุพรรณบุรี
ทอดผ้าป่าสามัคคีก่อสร้างศูนย์ซ่อมและผลิตกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำวันที่ 12 ธันวาคม      2560 เวลา 10.00 น. ณ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย อ. หนองหญ้าไซ จ. สุพรรณบุรี
 ทอดผ้าป่าสามัคคีก่อสร้างศูนย์ซ่อมและผลิตกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย อ. หนองหญ้าไซ จ. สุพรรณบุรี
. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณณิกาเกมส์” ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5    ประจำปี 2560 ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย    สุพรรณบุรี
 . พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณณิกาเกมส์” ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
พิธีบวงสรวงต้นมะขามยักษ์ ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ คุ้มขุนแผน วัดแค   อ. เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 พิธีบวงสรวงต้นมะขามยักษ์ ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อ. เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
พิธีบวงสรวงต้นมะขามยักษ์ ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ คุ้มขุนแผน วัดแค   อ. เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 พิธีบวงสรวงต้นมะขามยักษ์ ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อ. เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดเตรียมสถานที่เพื่อถ่ายทำรายการคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า“สภากาแฟ” ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560   เวลา 15.00 o. ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อ. เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 จัดเตรียมสถานที่เพื่อถ่ายทำรายการคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า“สภากาแฟ” ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 o. ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อ. เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดเตรียมสถานที่เพื่อถ่ายทำรายการคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า“สภากาแฟ” ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560   เวลา 15.00 o. ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อ. เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 จัดเตรียมสถานที่เพื่อถ่ายทำรายการคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า“สภากาแฟ” ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 o. ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อ. เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า   (สภากาแฟ) ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อ. เมืองสุพรรณบุรี
 จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อ. เมืองสุพรรณบุรี
ประชุมโครงการสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560   เวลา 09.30 น. ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 ประชุมโครงการสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมโครงการสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560   เวลา 09.30 น. ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 ประชุมโครงการสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2560   ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2560 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. ครั้งที่ 2/2561 “เรื่องอนาคตของไทยและอาเซียนกับ   สังคมผู้สูงอายุ” ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รี   สอร์ท จ. พระนครศรีอยุทธยา
 ประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. ครั้งที่ 2/2561 “เรื่องอนาคตของไทยและอาเซียนกับ สังคมผู้สูงอายุ” ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รี สอร์ท จ. พระนครศรีอยุทธยา
. โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กระบวนการจัดทำแผนพัฒนา (PLanningg)    ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมสองพันบุรี อ. เมืองฯ จ. สุพรรณบุรี
 . โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กระบวนการจัดทำแผนพัฒนา (PLanningg) ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมสองพันบุรี อ. เมืองฯ จ. สุพรรณบุรี
ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ    อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111