องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กีฬา

ภาพ..ประชุมปรึกษาหารือกับสมาชิกผู้เลี้ยงโคในชมรมฮินดูบราซิลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

  นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี อดีตประธานชมรมฮินดูบราซิลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยปลัดวิทยา บุณยพัชรินทร์ ผู้ประสานงาน อบจ.สุพรรณบุรี สมาชิกชมรมฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสมาชิกผู้เลี้ยงโคในชมรมฮินดูบราซิลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เพื่อเลือกตั้งประธานชมรมฮินดูบราซิลแห่งประเทศไทยคนใหม่ โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานชมรมคนใหม่ได้แก่ นายเอกนรินทร์ ม่วงสว่าง กำนันตำบล   โพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และที่ประชุมยังได้เตรียมการวางแผนจัดการประกวดโคพันธุ์ฮินดูบราซิลในช่วงเดือนธันวาคมนี้ด้วย เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธ์อินดูบราซิลให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น         

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,252,122