ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
13
ผู้เข้าชมวันนี้
503
ผู้เข้าชมเดือนนี้
13036
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1019704
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กีฬา
จำนวนผู้เข้าชม : 2678   
 
ภาพ..พิธีเปิดโครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส อบจ.สุพรรณบุรี ซีเนียร์ ลีก อายุ 40 ปีขึ้นไป ปีที่ 7 ประจำปี 2562 (ฤดูกาลที่ 1) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีเปิดโครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส อบจ.สุพรรณบุรี ซีเนียร์ ลีก อายุ 40 ปีขึ้นไป ปีที่ 7 ประจำปี 2562 (ฤดูกาลที่ 1) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 6   
ภาพ..พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “IDEMITSU THAILAND SUPERCROSS 2018” และประชุมการแข่งขัน “IDEMITSU THAILAND SUPERCROSS 2019” เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมฮาลาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “IDEMITSU THAILAND SUPERCROSS 2018” และประชุมการแข่งขัน “IDEMITSU THAILAND SUPERCROSS 2019” เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมฮาลาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
: 6   
ภาพ..ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 1   
ภาพ..ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจง โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ภาพ..ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจง โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
: 26   
ภาพ..พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดวรจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ สนามฟุตบอล ของ WC อะคาเดมี วัดวรจันทร์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดวรจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ สนามฟุตบอล ของ WC อะคาเดมี วัดวรจันทร์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 28   
ภาพ..พิธีเปิดกีฬาประเพณี “สามัคคีทุ่งคอก” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง
ภาพ..พิธีเปิดกีฬาประเพณี “สามัคคีทุ่งคอก” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง
: 17   
ผลการแข่งขันฟุตบอล และ (confetti cup)ผลการแข่งขันทักษะพื้นฐาน โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน
ผลการแข่งขันฟุตบอล และ (confetti cup)ผลการแข่งขันทักษะพื้นฐาน โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน
ผลการแข่งขันฟุตบอล และ (confetti cup)ผลการแข่งขันทักษะพื้นฐาน โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา "อู่ทองจูเนียร์ลีก" ปีที่ 6 (เลก2) ประจำปี 2561 - 2562 แมตช์ที่ 5 วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562
: 97   
ภาพ..การประชุมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี รุ่นอายุ 13 ปี ปีที่ 5 ประจำปี 2562
ภาพ..การประชุมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี รุ่นอายุ 13 ปี ปีที่ 5 ประจำปี 2562
ภาพ..การประชุมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี รุ่นอายุ 13 ปี ปีที่ 5 ประจำปี 2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
: 70   
ภาพ..ร่วมพิธีเปิดโครงการ การจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ โรงยิม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมพิธีเปิดโครงการ การจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ โรงยิม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 90   
ภาพ..มอบรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 “สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ 6 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..มอบรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 “สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ 6 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 79   
ภาพ..พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน “บางปลาม้าจูเนียร์ลีก” ระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 เลก 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดตะลุ่ม อำเภอบางปลาม้า
ภาพ..พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน “บางปลาม้าจูเนียร์ลีก” ระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 เลก 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดตะลุ่ม อำเภอบางปลาม้า
: 65   
ภาพ..พิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในรูปแบบการฝึกทักษะพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาเยาวชน ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระยายโสมวิทยา อำเภออู่ทอง
ภาพ..พิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในรูปแบบการฝึกทักษะพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาเยาวชน ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระยายโสมวิทยา อำเภออู่ทอง
: 41   
ภาพ..ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “ทุ่งคอกเกมส์” ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง
ภาพ..ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “ทุ่งคอกเกมส์” ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง
: 89   
ภาพ..ร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ สนามวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ สนามวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 64   
ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และผลการแข่งขันทักษะฟุตบอลโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา "ด่านช้างจูเนียร์ลีก" ปีที่ 6 (เลก 2) ประจำปี 2561 - 2562 แมตซ์ที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และผลการแข่งขันทักษะฟุตบอลโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา "ด่านช้างจูเนียร์ลีก" ปีที่ 6 (เลก 2) ประจำปี 2561 - 2562 แมตซ์ที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
: 71   
ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และผลการแข่งขันทักษะฟุตบอลโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา "อู่ทองจูเนียร์ลีก" ปีที่ 6 (เลก 2) ประจำปี 2561 - 2562 แมตซ์ที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และผลการแข่งขันทักษะฟุตบอลโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา "อู่ทองจูเนียร์ลีก" ปีที่ 6 (เลก 2) ประจำปี 2561 - 2562 แมตซ์ที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
: 80   
ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และ ผลการแข่งขันทักษะฟุตบอลโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา "บางปลาม้าจูเนียร์ลีก" ปีที่ 6 (เลก 2) ประจำปี 2561 - 2562 แมตซ์ที่ 7 (แมตซ์สุดท้าย) ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และ ผลการแข่งขันทักษะฟุตบอลโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา "บางปลาม้าจูเนียร์ลีก" ปีที่ 6 (เลก 2) ประจำปี 2561 - 2562 แมตซ์ที่ 7 (แมตซ์สุดท้าย) ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
: 62   
ภาพ..ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบำรุงทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณาราม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบำรุงทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณาราม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
: 49   
ภาพ..พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลรายการ “True Football Cup Young Blood Suphanburi” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ สนามชลประทานโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลรายการ “True Football Cup Young Blood Suphanburi” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ สนามชลประทานโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 29   
ภาพ..พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา “ด่านช้างจูเนียร์ลีก” ปีที่ 6 (เลก 2) ประจำปี 2561 – 2562 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
ภาพ..พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา “ด่านช้างจูเนียร์ลีก” ปีที่ 6 (เลก 2) ประจำปี 2561 – 2562 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
: 51   
ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน และผลการแข่งขันทักษะฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา "บางปลาม้าจูเนียร์ลีก" ปีที่ 6 (เลก 2) ประจำปี 2561 - 2562 สัปดาห์ที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน และผลการแข่งขันทักษะฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา "บางปลาม้าจูเนียร์ลีก" ปีที่ 6 (เลก 2) ประจำปี 2561 - 2562 สัปดาห์ที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
: 64   
ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน และ ผลการแข่งขันทักษะฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา "บางปลาม้าจูเนียร์ลีก" ปีที่ 6 (เลก 2) ประจำปี 2561 - 2562 สัปดาห์ที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน และ ผลการแข่งขันทักษะฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา "บางปลาม้าจูเนียร์ลีก" ปีที่ 6 (เลก 2) ประจำปี 2561 - 2562 สัปดาห์ที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
: 53   
ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน และ ผลการแข่งขันทักษะฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา "อู่ทองจูเนียร์ลีก" ปีที่ 6 (เลก 2) ประจำปี 2561 - 2562 สัปดาห์ที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน และ ผลการแข่งขันทักษะฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา "อู่ทองจูเนียร์ลีก" ปีที่ 6 (เลก 2) ประจำปี 2561 - 2562 สัปดาห์ที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
: 66   
ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน และ ผลการแข่งขันทักษะฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา "ด่านช้างจูเนียร์ลีก" ปีที่ 6 (เลก 2) ประจำปี 2561 - 2562 สัปดาห์ที่ 1 ในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2561
ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน และ ผลการแข่งขันทักษะฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา "ด่านช้างจูเนียร์ลีก" ปีที่ 6 (เลก 2) ประจำปี 2561 - 2562 สัปดาห์ที่ 1 ในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2561
: 52   
ภาพ..ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 “สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ 6 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 “สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ 6 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 85   
ภาพ..ร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
: 48   
ภาพ..พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา "อู่ทองจูเนียร์ลีก" ปีที่ 6 (เลก 2) ประจำปี 2561 - 2562 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง อำเภออู่ทอง
ภาพ..พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา "อู่ทองจูเนียร์ลีก" ปีที่ 6 (เลก 2) ประจำปี 2561 - 2562 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง อำเภออู่ทอง
: 36   
ภาพ..ร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร “จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร “จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 78   
ภาพ..ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 “สุพรรณบุรีเกมส์ เกมส์แห่งความสามัคคี น้อมรำลึกพระภูมิ สดุดีองค์ราชัน” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 “สุพรรณบุรีเกมส์ เกมส์แห่งความสามัคคี น้อมรำลึกพระภูมิ สดุดีองค์ราชัน” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 120   
ภาพ..พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา “บางปลาม้าจูเนียร์ลีก” ปีที่ 6 (เลก 2) ประจำปี 2561 - 2562 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดตะลุ่ม อำเภอบางปลาม้า
ภาพ..พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา “บางปลาม้าจูเนียร์ลีก” ปีที่ 6 (เลก 2) ประจำปี 2561 - 2562 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดตะลุ่ม อำเภอบางปลาม้า
: 80   
ภาพ..พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา “เดิมบางนางบวชจูเนียร์ลีก” ปีที่ 6 (เลก 2) ประจำปี 2561 – 2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดปากดงท่าศาล อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา “เดิมบางนางบวชจูเนียร์ลีก” ปีที่ 6 (เลก 2) ประจำปี 2561 – 2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดปากดงท่าศาล อำเภอเดิมบางนางบวช
: 70   
ภาพ..รายงานผลการแข่งขันโครงการ TO  BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 คัดเลือกหาตัวแทนภาคกลางและตะวันออก  เพื่อเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศ ผลการแข่งขันของจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่น TEENAGE ได้รับรางวัลชมเชย ได้ถ้วยรางวัลและรับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท
ภาพ..รายงานผลการแข่งขันโครงการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 คัดเลือกหาตัวแทนภาคกลางและตะวันออก เพื่อเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศ ผลการแข่งขันของจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่น TEENAGE ได้รับรางวัลชมเชย ได้ถ้วยรางวัลและรับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท
: 56   
ภาพ..พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี ดอนสำโรงเกมส์ “เชื่อมความสามัคคีประชาชนในอำเภอหนองหญ้าไซ” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดดอนสำโรง อำเภอหนองหญ้าไซ
ภาพ..พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี ดอนสำโรงเกมส์ “เชื่อมความสามัคคีประชาชนในอำเภอหนองหญ้าไซ” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดดอนสำโรง อำเภอหนองหญ้าไซ
: 102   
ภาพ..ประชุมสมาคมเยาวชนเงินล้าน จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมสมาคมเยาวชนเงินล้าน จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
: 100   
ภาพ..ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา และนักกีฬาฟุตบอลชายรุ่น อายุ 12 ปี ในโอกาสคว้าแชมป์ การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ปรองดองสมานฉันท์ แข่งขันกีฬา 4 ภาค ครั้งที่ 10 นครพิงค์เกมส์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา และนักกีฬาฟุตบอลชายรุ่น อายุ 12 ปี ในโอกาสคว้าแชมป์ การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ปรองดองสมานฉันท์ แข่งขันกีฬา 4 ภาค ครั้งที่ 10 นครพิงค์เกมส์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 80   
ภาพ..นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เข้าพบเพื่อขอรับอุปกรณ์สำหรับการเล่นฟุตซอล เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เข้าพบเพื่อขอรับอุปกรณ์สำหรับการเล่นฟุตซอล เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 65   
ภาพ..พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล “True Football Cup Young Blood Suphanburi”  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต อำเภอสามชุก
ภาพ..พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล “True Football Cup Young Blood Suphanburi” เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต อำเภอสามชุก
: 59   
ภาพ..มอบเงินสนับสนุนบำรุงทีมนักกีฬาเซปัคตะกร้อ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. 		ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..มอบเงินสนับสนุนบำรุงทีมนักกีฬาเซปัคตะกร้อ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
: 137   
ภาพ..การแข่งขันฟุตบอลรายการ “True Football Cup Young Blood Suphanburi”  วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561  ณ สนามกีฬา อบต.หนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..การแข่งขันฟุตบอลรายการ “True Football Cup Young Blood Suphanburi” วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬา อบต.หนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 112   
ภาพ..เปิดศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนเงินล้าน จ.สุพรรณบุรี ประจำอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561  ณ สนามฟุตบอลมัฌชิมา (หมออำนาจ) ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี