องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กีฬา

ภาพ..โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kids Show Season 5 เยาวชนเงินล้าน “SingingContest 2018” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561

                  นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ  นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายกฤตยศ  เกษมสุข รองปลัดอบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kids Show Season 5 เยาวชนเงินล้าน “SingingContest 2018” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน       ได้พัฒนาทักษะการขับร้องเพลง พัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคต ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในเชิงสร้างสรรค์ ห่างไกลยาเสพติด สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากเวทีประกวด โดยมีผลการประกวด ดังนี้ 
                   รุ่นประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.พลอยปภัส  อัครวุฒิธัญภัทร
                   รุ่นมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวบุญญาวัน  แช่มช้อย
                   รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวมนัสชนก มหาสวัสดิ์
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,917,075