องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กีฬา

ภาพ..พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เยาวชนเงินล้าน ระดับมัธยมศึกษา อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ปีที่ 5 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสงวนหญิง อ.เมืองสุพรรณบุรี

                 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายเผด็จ โพธิ์อ้น ที่ปรึกษาพิเศษเฉพาะกิจด้านกิจกรรมกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561
ณ โรงเรียนสงวนหญิง อ.เมืองสุพรรณบุรี  โดยมี นายสกนธ์ บุญศรีสุวรรณ ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี,นายกฤษยศ เกษมสุข รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, ผู้อำนวยการโรงเรียนใน จ.สุพรรณบุรี, บุคลากร อบจ.สุพรรณบุรี, นักกีฬา, นักเรียน และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 34 ทีม ดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬา โรงเรียนสงวนหญิง อ.เมืองสุพรรณบุรี โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้
                             ทีมชนะเลิศทั้ง 4 รุ่น ได้แก่ 
                             1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทเยาวชนหญิง 
                             ทีมชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชยนาวาส
                             2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทเยาวชนชาย 
                             ทีมชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 
                             3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทเยาวชนหญิง 
                             ทีมชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชยนาวาส 
                             4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทเยาวชนชาย 
                             ทีมชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
                   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีนโยบายที่จะพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของ จ.สุพรรณบุรี ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ จึงส่งเสริมการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลให้เป็นที่แพร่หลาย เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลในระดับต่าง ๆ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,741,298