องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กีฬา

ภาพ..พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและท้องถิ่นสัมพันธ์ “กระเสียวเกมส์” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนวัดโคกหม้อ ต.กระเสียว อ.สามชุก

                   นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและท้องถิ่นสัมพันธ์ “กระเสียวเกมส์” ประจำปี 2561 ณ สนามโรงเรียนวัดโคกหม้อ ต.กระเสียว อ.สามชุก สุพรรณบุรี โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ครู และ นักเรียน ในสหวิทยาเขตสามชุก จำนวน 14 โรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน
                   การแข่งขันกีฬานักเรียนและท้องถิ่นสัมพันธ์ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยการแข่งขันกีฬานักเรียนและท้องถิ่นสัมพันธ์ “กระเสียวเกมส์” ประจำปี 2561 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาจำนวน 7 ประเภท คือ ฟุตบอล, ฟุตซอล, เซปักตะกร้อ, เทเบิลเทนนิส และ เปตอง ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2561 ณ สนามโรงเรียนวัดโคกหม้อ ต.กระเสียว อ.สามชุก สุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,362,037