องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กีฬา

ภาพ..พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ปีที่ 4 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ อาคารศูนย์ฝึกกีฬาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมืองสุพรรณบุรี

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายสมคิด ปทุมสูติ รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ปีที่ 4 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ อาคารศูนย์ฝึกกีฬาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมืองสุพรรณบุรี โดยมี ปลัดวิทยา บุณยพัชรินทร์ ผู้ประสานงาน อบจ.สุพรรณบุรี และประธานชมรมกีฬาเซปักตะกร้อ จังหวัดสุพรรณบุรี, นายเมธี สรรพคุณานนท์ สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี, นายเผด็จ โพธิ์อ้น ที่ปรึกษาพิเศษเฉพาะกิจด้านกิจกรรมกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี, นายกฤตยศ เกษมสุข รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,ผู้บริหารสถานศึกษา, คณะกรรมการจัดการแข่งขัน, หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน
อบจ.สุพรรณบุรี ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น ในระหว่างวันที่
14 กรกฎาคม 2561 – 7กันยายน 2561 ณ อาคารศูนย์ฝึกกีฬาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
อ.เมืองสุพรรณบุรี โดยผลการแข่งขันมีดังนี้
                   1. รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย
                             รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
                   2. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
                             รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสงวนหญิง
                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
                   3. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
                             รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,740,821