องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กีฬา

ภาพ..พิธีเปิดศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนเงินล้าน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำอำเภออู่ทอง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง อำเภออู่ทอง

                  นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน     เงินล้าน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำอำเภออู่ทอง พร้อมมอบลูกฟุตบอลจำนวน 20 ลูก และมาร์คเกอร์จำนวน 1 ชุด โดยมีข้าราชการ และพนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี, คณะกรรมการประจำศูนย์ คณะครู และนักกีฬาอำเภออู่ทอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ฯ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง อำเภออู่ทอง
                    โดยการก่อตั้งศูนย์ฝึกประจำอำเภออู่ทอง จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมเยาวชนเงินล้าน จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้เยาวชน กลุ่มอายุ 7 - 10 ปี ได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลอย่างถูกวิธีและพัฒนาอย่างเป็นระบบ สู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพในโอกาสต่อไป ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความอดทน การมีน้ำใจนักกีฬา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,741,221