องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กีฬา

ภาพ..พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดิวิชั่น 1 และดิวิชั่น 2 ปีที่ 6 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อำเภอดอนเจดีย์

                      นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดิวิชั่น 1 และดิวิชั่น 2 ปีที่ 6 ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อำเภอดอนเจดีย์ พร้อมมอบเงินบำรุงทีมให้แก่
ทีมฟุตบอลเยาวชนในโครงการฯ โดยมี นายสกนธ์ บุญศรีสุวรรณ ที่ปรึกษา นายก อบจ.สุพรรณบุรี, นางสุนิสา สินไพบูลย์ผล สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี, นายเผด็จ โพธิ์อ้น ที่ปรึกษาพิเศษเฉพาะกิจด้านกิจกรรมกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี, นายกฤตยศ เกษมสุข รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ    
                   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดิวิชั่น 1 และดิวิชั่น 2 ปีที่ 6 ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 17 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน ส่งเสริมการเล่นกีฬาฟุตบอลให้แพร่หลายในจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้แก่เยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้
                    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดิวิชั่น ๑ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
                   - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดิวิชั่น ๒ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านตลุงเหลือ 
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,916,627