องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กีฬา

ภาพ..พิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในรูปแบบการฝึกทักษะพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาเยาวชน ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระยายโสมวิทยา อำเภออู่ทอง

                   นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในรูปแบบการฝึกทักษะพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาเยาวชน ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระยายโสมวิทยา อำเภออู่ทอง
                   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการฯขึ้น เพื่อให้ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและประชาชนทั่วไปในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานในการเล่นฟุตบอลอย่างถูกวิธี
มีมาตรฐานเป็นสากล

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,916,553