องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กีฬา

ภาพ..โครงการมหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม (ประกวดโคพันธุ์อเมริกันบรามันห์และโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน BEEF EXPO SUPHANBURI 2019 และการประกวดไก่ขัน) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2562 ณ สนามที่ว่าการอ

           องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการมหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม (ประกวดโคพันธุ์อเมริกันบรามันห์และโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน BEEF EXPO SUPHANBURI 2019 และการประกวดไก่ขัน) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2562 ณ สนามที่ว่าการอำเภอด่านช้าง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ ระบบการเลี้ยง รวมถึงการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานนำมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ เพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพทางด้านการเลี้ยงปศุสัตว์
รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
                   วันที่ 25 มกราคม 2562
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
เขตอำเภอด่านช้าง ร่วมพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในเขตเทศบาลตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง, การประกวดไก่ขัน และพิธีมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการประกวด
ไก่ขัน
                   วันที่ 26 มกราคม 2562
                   นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการมหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม (ประกวดโคพันธุ์อเมริกันบรามันห์และโคเนื้อ
พันธุ์กำแพงแสน BEEF EXPO SUPHANBURI 2019 และการประกวดไก่ขัน) ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง, นายจรัลชัย จันทร์สุวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ สนามที่ว่าการอำเภอด่านช้าง
                   วันที่ 27 มกราคม 2562
                   นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง เป็นประธานในมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีปิดโครงการฯ โดยผลการประกวดมีดังนี้
                   1.รางวัลโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน สีเทา เพศผู้ ได้แก่ นายทศพล บุญแถม
จาก ชนแดนฟาร์ม จังหวัดเพชรบูรณ์
                   2.รางวัลโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน สีเทา เพศเมีย ได้แก่ นายจรัลชัย จันทร์สุวรรณ
จาก Dinsuwan Valley Ranch จังหวัดสุพรรณบุรี
                   3.รางวัลโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน สีแดง เพศผู้ ได้แก่ นายคุณวุฒิพงษ์ พรหมรา
จาก SR Farm จังหวัดเพชรบูรณ์
                   4.รางวัลโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน สีแดง เพศเมีย ได้แก่ นายประสงค์ โชระเวก
จาก PS – Farm จังหวัดสุพรรณบุรี
                   5.รางวัลโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน เพศผู้ ได้แก่ นายมนัส เรียบร้อย จาก ฟาร์มเรา
จังหวัดสุโขทัย
                   6.รางวัลโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน เพศเมีย ได้แก่ นางสาวภัสรา เนตรแสงศรี
จาก ฟาร์มพฤกษะศรี จังหวัดนครปฐม
                   7.รางวัลโคเนื้อพันธุ์ผสมอเมริกันบราห์มัน เพศเมีย ได้แก่ นายสุรชัย เปรมฤดีสนิท
จาก The One Farm จังหวัดสมุทรปราการ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,284,563