องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กีฬา

ภาพ..รับมอบเช็คสนับสนุนโครงการเยาวชนเงินล้าน จาก บริษัทไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

          นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ปลัดวิทยา บุณยพัชรินทร์ ผู้ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบเช็คสนับสนุนโครงการเยาวชนเงินล้าน จาก บริษัทไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,916,611