องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กีฬา

ภาพ..พิธีเปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล หลักสูตร FA Thailand Introductory Course ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                  นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล หลักสูตร FA Thailand Introductory Course ประจำปี 2562 โดยมี นายเผด็จ โพธิ์อ้น ที่ปรึกษาพิเศษเฉพาะกิจด้านกิจกรรมกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,
นายกฤตยศ เกษมสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และบุคลากรขององค์การส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
                   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการขึ้นฯ ในระหว่างวันที่ 4 - 9 มีนาคม 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลตามระดับมาตรฐานสากลพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอลในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 5 ของจังหวัดสุพรรณบุรี
 
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,916,631