องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กีฬา

ภาพ..พิธีเปิดโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ชมรมข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภออู่ทอง ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อำเภออู่ทอง

           นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ชมรมข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภออู่ทอง ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 
อำเภออู่ทอง

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,916,618