องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
 
กีฬา

ภาพ..ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) เพื่อรับการประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

       นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี, บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) เพื่อรับการประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมนำเสนอผลงาน และจัดนิทรรศการในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,103,184