องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กีฬา

ภาพ..พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์

                  นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายกอบชัย พลเสน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมดแดง
อำเภอศรีประจันต์

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้พัฒนาและเพิ่มความรู้ประสบการณ์ในด้านอาชีพเสริมที่เหมาะสมกับวัย และการทำกิจกรรมร่วมกัน

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,580,969